شادی - خوددوستی - رهایی

سلامتی چیست و چگونه سنجیده می‌شود؟ راهنمای سلامتی و راه‌های بهبود آن

سلامتی واژه‌ای است که اغلب در ادبیات روانشناسی برای توصیف افراد سالم استفاده می‌شود. احساسی که اغلب با رضایت، شادی یا رضایت همراه است. با این حال، بحثی در مورد تعریف سلامتی و حتی چگونگی جزئیات آن وجود دارد. سردرگمی بسیار زیادی در مورد تعریف سلامتی وجود دارد. افراد اغلب در تلاش برای فهم دقیق این موضوع و چگونگی دست یافتن به آن هستند.

این مقاله درباره پاسخ این سوال و جزئیات آن بحث می‌کند:

 • سلامتی چیست؟
 • چگونه اندازه گیری می‌شود؟
 • چگونه بهبود می‌یابد؟

سلامتی چیست؟

زنگی-شادی-تندرستی-سلامتی
زنگی-شادی-تندرستی-سلامتی

سلامتی شامل ترکیبی از حالات احساسی و عوامل تاثیرگذار در سبک زندگی است. حالات احساسی مرتبط با آن ممکن است شامل شادی و رضایت باشد. عوامل موثر در سبک زندگی ممکن است شامل احساس رضایت، دستیابی به پتانسیل فردی، داشتن کنترل در زندگی و درگیر شدن در روابط معنی دار باشد. سلامتی به سلامت روانی نیز مرتبط است. به عبارت ساده‌تر، ساختاری است که برای توصیف جنبه‌های مختلف زندگی از جمله سلامت روانی، جسمی و اجتماعی استفاده می‌شود. مترادف آن شامل شادی، سلامتی، احساسات مثبت و تندرستی است.

سلامتی را می‌توان به عنوان حالت تعادل یا توازن نیز تعریف کرد. این تعادل با داشتن منابع کافی برای مقابله با چالش‌های زندگی به دست می‌آید. چالش‌ها و منابع، هردو ممکن است در سه زمینه اندازه گیری شوند: فیزیکی، روانی و اجتماعی.

وقتی چالش‌های فراوان و منابع ناکافی وجود داشته باشند، سلامتی از بین می‌رود؛ با این حال، انسان‌ها طوری تکامل یافته اند که در جهت دستیابی به حالت تعادلی تلاش کنند. سلامت به موفقیت میان فردی، حرفه‌ای و شخصی فرد مرتبط است. این اغلب منجر به بهره وری بیشتر در کار، افزایش یادگیری و خلاقیت، رفتارهای جامعه پسند و روابط  کارآمد می‌شود.

چرا تعریف سلامتی دشوار است؟

 به احتمال زیاد زیرا شامل انواع تجربیات زندگی و حالات احساسی است که ممکن است در افراد متفاوت وجود داشته باشد. برای کمک به افراد در ارزیابی خود، معیارهای شخصی مختلفی وجود دارند.

مطالب مرتبط: زبان شما نشان دهنده وضعیت سلامتی شما است

سلامتی چگونه اندازه گیری می‌شود؟

برای اندازه گیری دقیق آن، محققان باید در مورد تعریف استاندارد سلامت به توافق برسند. بنابراین، یک معیار مناسب باید همه جنبه‌های سلامت را شامل شود. این جنبه‌ها شامل وضعیت احساسی و همچنین سبک زندگی می‌شوند. به عبارت دیگر، اندازه گیری صحیح باید هر دو عامل رضایت از زندگی و عملکرد فرد را در نظر بگیرد.

سلامت را می‌توان بیشتر به دو دسته عینی و ذهنی تقسیم کرد.

سلامت عینی

سلامت عینی به استانداردهای زندگی نگاه می‌کند. این نگاه برای تحقیق در مورد فرهنگ‌ها، کشورها یا گروه‌های مختلف مردم مفید است. این روند شامل اندازه گیری تحصیلات، درآمد، امنیت و میزان امید به زندگی است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، برنامه توسعه ملل متحد و اداره آمار ایتالیا شش حوزه مرتبط با سلامت عینی را برای مطالعه مشخص کرده‌اند:

 • سلامتی
 • فرصت‌های شغلی
 • توسعه اقتصادی اجتماعی
 • سیاست
 • امنیت
 • محیط
 • سلامت ذهنی

سلامت ذهنی شامل ارزیابی احساسی و ذهنی از زندگی افراد است. دو معیار ذهنی برجسته، رضایت از زندگی و شادی هستند. اندازه گیری سلامت ذهنی برای پیش بینی الگوهای سلامت روان مفید است. این جنبه از سلامت به طور ذاتی توسط خود فرد تعیین می‌شود. صرف نظر از این که دیگران چگونه از بیرون زندگی آن‌ها را قضاوت کنند، احساس درونی فرد معیار چنین اندازه گیری‌ای است.

سلامت ذهنی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: لذت و رضایت. بخش لذت به احساسات، عواطف و خلق و خوی فرد مربوط می‌شود. بخش رضایت به افکار مربوط می‌شود و این‌که آیا فرد احساس می‌کند به اهداف خود در زندگی دست یافته است یا خیر. افراد اغلب افکار و تحقق زندگی خود را با زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مورد نظرشان می‌سنجند.

به عبارت دیگر، در نظر گرفتن زمینه‌ و محیطی که فرد در آن زندگی می‌کند بسیار مهم است. افراد ممکن است بر اساس انتظارات اجتماعی و فرهنگی، زندگی خود را متفاوت قضاوت کنند. علاوه بر این، افراد را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن محیط زندگی آن‌ها ارزیابی کرد. در سال 2013، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سلامت ذهنی را عامل مهمی در ارزیابی سلامت تعیین کرد. از آنجا که قضاوت توسط خود فرد انجام می‌شود، اغلب میزان این سلامتی با گزارش‌های فردی شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، افراد سطح سلامت خود را از طریق آزمایش‌های روانشناختی ارزیابی می‌کنند.

پنج حوزه مرتبط با سلامت ذهنی وجود دارند:

 • عوامل ژنتیکی
 • نیازهای اساسی و روانی
 • محیط اجتماعی
 • اقتصاد و درآمد
 • محیط سیاسی

چگونه می‌توان سلامت را بهبود بخشید؟

راه‌های زیادی وجود دارد که افراد می‌توانند احساس سلامت خود را بهبود بخشند. سلامتی یک ساختار پیچیده و دارای عوامل مختلف تعیین کننده است؛ بنابراین هیچ راه حل جامع و کاملی برای اندازه گیری آن وجود ندارد. در عوض، هدف باید مشارکت در یک رویکرد جامع و شامل همه عوامل مختلف باشد.

روش‌های زیر لزوما جامع نیستند. آن چه برای یک فرد خوب عمل می‌کند ممکن است برای دیگران روش مناسبی نباشد. در عوض، این رویکردها باید به عنوان پیشنهاداتی برای بهبود سلامت در نظر گرفته شوند.

افرادی که به دنبال ارزیابی جامع سطح سلامت خود هستند باید توسط یک روانشناس، درمانگر یا پزشک معاینه شوند. این افراد همچنین می‌توانند با ارائه منابع، تجویز دارو و یا نکاتی در مورد تغییر شیوه زندگی به بهبود کلی شرایطشان کمک کنند.

زمانی را در طبیعت بگذرانید

توریسم-مکان توریستی-طبیعت
توریسم-مکان توریستی-طبیعت

شواهدی وجود دارند که ادعا می‌کند تعامل با طبیعت باعث افزایش احساس سلامت می‌شود. این شامل افزایش احساسات مثبت، شادی و سلامت ذهنی است. زمان صرف شده در طبیعت نیز با افزایش حس معنا و هدف در زندگی و همچنین توانایی مدیریت چالش‌های زندگی مرتبط است.

یک مطالعه نشان داده است که گذراندن حداقل 120 دقیقه در طبیعت در هفته با احساس سلامت ارتباط مستقیم دارد. در این مطالعه مهم نبوده است که آن زمان به طور یک جا یا در طول یک هفته صرف شود. اوج افزایش سلامت با 200 تا 300 دقیقه وقت گذرانی به صورت هفتگی در طبیعت به دست آمده است.

قدردانی را تمرین کنید

افرادی که قدردانی را به عنوان یک ویژگی تجربه می‌کنند، احساس سلامت بیشتری می‌کنند. قدردانی عمومی به تمایل برای مشاهده ارزش کسب نشده در تجربه فرد اشاره دارد. قدردانی جزئی احساسی است که پس از تجربه رفتار مهربانانه در افراد ایجاد می‌شود. بنابراین، فرد احساس می‌کند باید با رفتار متقابل آن را جبران کند.

یک مطالعه قدردانی وضعی در طول Covid-19 در چین انجام شد. به افراد آموزش داده شد که در حین تمرین قدردانی، احساسات خود را یاد داشت کنند. این مطالعه به مدت 14 روز، که شامل پیگیری یک ماهه است، ادامه داشت. این مطالعه نشان داد که قدردانی در شرایط طبیعی که در زمان افزایش استرس و اضطراب انجام شده، منجر به افزایش احساسات مثبت و افزایش رضایت از زندگی می‌شود. با این حال، این احساس رضایت از زندگی بیشتر از یک ماه پایدار نبود.

در نتیجه مطالعه فوق، شواهدی برای حمایت از ارتباط تمرین روزانه قدردانی و ثبت آن در افزایش احساس سلامت وجود دارد. افراد باید هر زمان که امکان داشته باشد شکرگزاری ذهنی و ضمنی را تمرین کنند. با گذشت زمان، این شیوه‌ها به یک عادت تبدیل می‌شوند و منجر به بهبود پایدار احساس سلامت خواهند شد.

افزایش آگاهی

افزایش آگاهی با بهبود تجربه ذهنی مثبت، خودتنظیمی، افزایش رفتار هدفمند و تعامل موفق با دیگران همراه است.

افزایش آگاهی از طریق فراآگاهی قابل دستیابی است. فراآگاهی توانایی مشاهده آگاهانه یک احساس، فکر یا تجربه حسی است. این مهارتی است که قابل آموزش است. مدیتیشن مبتنی بر ذهن آگاهی و روان درمانی دو روشی هستند که فراآگاهی از طریق آن‌ها آموخته می‌شود. مراقبه مهربانی و شفقت با بهبود سلامت مرتبط است. هر دو درمان ” شناختی – رفتاری ” (CBT) و درمان ” پذیرش – تعهد ” (ACT) نیز ممکن است به افزایش آگاهی کمک کنند.

مطالب مرتبط: چگونه سالم و فعال بمانیم؟

به تعادل بین کار و زندگی دست یابید

اضافه کردن هیجان به زمان کار - نقاشی در زمان استراحت - خانم
سلامتی-کار-نقاشی

شرایط کاری یک فرد می‌تواند به او کمک کند یا آسیب برساند. عوامل محیطی کار که بر سلامت تأثیر منفی می‌گذارند عبارتند از:

 • فشار یا انتظارات مربوط به کار
 • عدم استقلال یا انعطاف پذیری
 • روابط ضعیف با همکار و سرپرست
 • کار شیفتی
 • ساعات طولانی کار در روز

کارفرمایان می‌توانند به چند روش از کارمندان خود حمایت کنند. از جمله می‌توان به ارائه مرخصی با حقوق، فرصت‌هایی برای افزایش حقوق، حمایت از افراد دارای معلولیت یا افرادی که پس از جراحت به سر کار باز گشته‌اند و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی اشاره کرد. بهبود در محیط کار و ساختار شغلی نیز ممکن است مفید باشد.

سلامت کارکنان هم برای خودشان و هم برای کارفرمایان آن‌ها مفید است. سلامت کارمند با بهبود موارد زیر همراه است:

 • عملکرد در محیط کار
 • مقابله با استرس و خودتنظیمی
 • روابط رضایت بخش، ارتباطات اجتماعی و همکاری
 • عملکرد سیستم ایمنی بدن
 • سلامت جسمی و روانی

سلامت در محیط کاری با کاهش فرسودگی شغلی، استرس و مسائل مربوط به خواب هم همراه است.

به دنبال روابط مثبت باشید

هدیه دادن-عشق-رابطه
هدیه دادن-عشق-رابطه

افراد دارای روابط مثبت و عمیق اغلب از نظر سلامت رتبه بالاتری دارند. از سوی دیگر، روابط اجتماعی ضعیف می‌تواند بیشتر از نوشیدن الکل و سیگار کشیدن مضر باشند. روابط مثبت اجتماعی همچنین به محافظت در برابر اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب کمک می‌کند. رفتارهای اجتماعی برای ایجاد ارتباطات اجتماعی که منجر به افزایش سطح سلامت می‌شود، مهم است. قدردانی و شکرگذاری هر دو از ویژگی‌های جامعه پسند هستند. به عنوان مثال می‌توان از تمرکز بر ویژگی‌ها و عملکردهای مثبت دیگران یاد کرد. همدلی با دیگران هم به رسیدن به سطوح بالاتر سلامت کمک می‌کند. در نهایت، سخاوت نیز یک عامل پیش بینی کننده قوی در رضایت از زندگی است.

امیدوار باشید

امید مفهومی است که اغلب به سنت‌های معنوی و مذهبی مربوط می‌شود. با این حال، این مفهوم در حدود قرن بیستم وارد دنیای روانشناسی شد. امید داشتن در حال حاضر یک ساختار مهم در روانشناسی است. امید را می‌توان به طور کلی باور به این که همه چیز بهتر می‌شود و اهداف قابل دستیابی هستند تعریف کرد.

امید با افزایش موارد زیر همراه است:

 • سازگاری احساسی
 • احساسات مثبت
 • رضایت از زندگی و کیفیت زندگی
 • حمایت اجتماعی
 • احساس داشتن هدف

خلاصه متن

سلامت ساختاری است که تعریف آن دشوار است اما در ادبیات روانشناسی به طور گسترده مورد استناد قرار گرفته است. سلامت با احساس شادی و رضایت ارتباط مستقیم دارد؛ همچنین ممکن است به عنوان هدف داشتن یا رضایت از زندگی توصیف شود.

برای اندازه گیری دقیق آن باید بر سر یک تعریف مشخص توافق وجود داشته باشد. سلامت به طور کلی به دو دسته عینی و ذهنی تقسیم شده است. سلامت عینی بر پایه سازه‌های اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سلامت ذهنی به حس‌ها و ارزیابی درونی فرد از خودش اشاره دارد.

چندین کار وجود دارد که افراد می‌توانند برای بهبود سلامت خود انجام دهند؛ با این حال، هیچ چیز همه چیز را بهبود نمی‌بخشد. این امر مستلزم تمرین جامع سلامت روحی و جسمی است. افرادی که در طبیعت وقت می‌گذرانند، روابط مثبت برقرار می‌کنند، قدردان هستند، امیدوار می‌مانند و آگاهی خود را افزایش می‌دهند، شانس بیشتری برای تجربه سلامت بهتر دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *