انوع جدابیت

انواع مختلف جذابیت کدام‌اند؟

مقدمه

جذابیت بیانگر علاقه، میل یا تمایلی است که ماهیتی عاطفی، عاشقانه، جنسی، فیزیکی یا زیبایی شناختی دارد.

بسیاری از مردم جذابیت را صرفاً عاشقانه می‌دانند. اما بسیاری از احساسات را می‌توان جذابیت دانست. از علاقه داشتن به کسی گرفته تا تحسین ظاهر او و تا تجربه احساسات جنسی.

جذابیت بخش مهمی از ارتباط شما با افراد دیگر است. این ارتباط در نهایت منجر به ایجاد  دایره‌ای از افراد خواهد شد که حامی شما خواهند بود. در ادامه این مطلب از زرد نیوز، به بررسی انواع مختلف جذابیت خواهیم پرداخت،  پس با ما همراه باشید.

جذابیت چیست و چرا مهم است؟

جذابیت می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد و ممکن است بیش از یک نوع را به طور همزمان تجربه کنید.

یادگیری در مورد ماهیت ظریف و چندوجهی جذابیت به ما کمک می‌کند تا بینشی نسبت به احساسات خود به دست آوریم. همچنین به ما کمک می‌کند مرزهایی که باید برای اطمینان از احترام و درک آن احساسات داشته باشیم را تعیین کنیم.

در ادامه‌ انواع مختلف جذابیت را بررسی کرده‌ایم. ما همچنین اصطلاحات مختلفی را توضیح خواهیم داد که تفاوت‌های ظریف بین انواع مختلف جاذبه و جذابیت را نشان می‌دهد.

جذابیت احساسی

این نوع جذابیت لزوماً ماهیتی فیزیکی ندارد و ریشه در میل به ارتباط به دلیل قلب، ذهن یا شخصیت طرف مقابل دارد.

متغییر

جذابیت متغییر میل به نوعی رابطه عاطفی و نزدیکی عاطفی را توصیف می‌کند که اصطلاحات “افلاطونی” یا “عاشقانه” احساس فرد را به طور کامل بیان نمی‌کنند.

به عبارت دیگر، در این نوع جذابیت فرد نه کاملا احساس عاشقانه دارد و نه کاملا بدون آن است.

دلبستگی

احساس دلبستگی به نوعی پیوند یا ارتباط اشاره دارد که اغلب در هر نوع روابط متعهدانه یا بلندمدت ضروری است یا وجود دارد.

دلبستگی می‌تواند عاملی در روابط با افراد زیر باشد:

  • دوستان
  • فرزندان
  • والدین
  • مراقبین
  • اعضای خانواده
  • عزیزان

فکری

این نوع جذابیت لزوما ماهیت فیزیکی ندارد و ریشه در میل به ارتباط به دلیل هوش فردی آن فرد دارد.

عشق

این یک احساس عمیق یا پرشور برای ارتباط یا ابراز محبت است که اغلب شامل عنصری از وابستگی عاطفی می‌باشد.

معنای عشق و چیزهای مرتبط با عشق می‌تواند از فردی به فرد دیگر، رابطه‌ای به رابطه دیگر و در فرهنگ‌های مختلف متفاوت باشد.

پر شور

این نوع جذابیت احساس میل عمیق و اشتیاق شدید را توصیف می‌کند.

افلاطونی

این نوع جذابیت تمایل غیرجنسی یا غیرعاشقانه برای داشتن رابطه با کسی است. به عنوان مثال، دوستی‌ها اغلب افلاطونی هستند.

محافظتی

این نشان دهنده جاذبه نسبت به کسانی است که نیاز به مراقبت دارند، مانند یک کودک، حیوان خانگی یا یکی از عزیزان.

اجتماعی

این توصیف کسانی است که عموماً مورد پسند اکثریت هستند. فردی که از نظر اجتماعی جذاب است، معمولاً کسی است که بسیاری از افراد دوست دارند در اطراف او باشند.

اسکوئیش (squish)

میل به یک رابطه قوی و غیرعاشقانه که اغلب شامل عناصری از عمق عاطفی یا صمیمیت می‌شود. در واقع این نوع غیر عاشقانه یک کراش (crush) در نظر گرفته می شود.

زوچینی

زوچینی (Zucchini) که به عنوان پارتنر دگرافلاطونی (queerplatonic) نیز شناخته می‌شود، افرادی هستند که درگیر روابط دگرافلاطونی هستند. این نوع رابطه‌ها از دوستی معمولی بسیار عمیق تر است اما احساسات جنسی یا عاطفی در آن وجود ندارد.

جذابیت رمانتیک

این نوع جذابیت می‌تواند یک علاقه یا ارتباط عاطفی عمیق را توصیف کند که طبیعتی صرفاً فیزیکی یا جنسی ندارد.

آلرومانتیک (Alloromantic)

این افرادی را توصیف می‌کند که جاذبه رمانتیک را تجربه می‌کنند.

آماتونورومیتیویتی (Amatonormativity)

فشار اجتماعی که روابط عاشقانه را برای همه ایده‌آل‌تر یا «هنجار» می‌داند، متعاقباً این نوع رابطه را معتبرتر یا برتر از دیگران می‌داند.

آرومانتیک

این نوع جاذبه که با پسوند (آرو) نیز شناخته می‌شود، طیفی از افرادی را توصیف می‌کند که تمایل چندانی به یک رابطه عاشقانه ندارند.

آتورومانتیک

در این نوع جاذبه رمانتیک فرد عشق نسبت به خود را تجربه می ‌کنند.

بیرومانتیک

این تجربه جذابیت عاشقانه به افراد دو یا چند جنس را توصیف می‌کند.

به عبارت دیگر، افراد بیرومانیک لزوما عاشق جنسیت‌هایی خاصی نمی‌شوند. واقعیت این است که فرد به‌طور عاشقانه جذب افراد بیش از یک جنسیت می‌شود.

کراش

فردی که شما روی او کراش (crush) دارید، کسی است که تمایل دارید با او یک رابطه عاشقانه داشته باشید.

دمی‌رومانتیک

این نوع جذابیت شبیه به آرومانتیک است. یعنی دمی‌رومانتیک (demiromantic) کسانی را توصیف می‌کند که تنها پس از ایجاد یک ارتباط عاطفی، جذابیت عاشقانه را تجربه می‌کنند.

گِرِی‌رومانتیک

افراد گری‌رومانتیک (Grearomantic) نیز شبیه آرومانتیک‌ها هستند. گری‌رومانتیک کسی را توصیف می‌کند که به ندرت جاذبه عاشقانه را تجربه، یا فقط در شرایط خاص آن را تجربه می‌کند.

هترو رومانتیک

این توصیف کسانی است که به طور عاشقانه جذب اعضای جنس یا جنسیت “مخالف” هستند.

هومو رومانتیک

افراد هومو رومانتیک کسانی هستند که نسبت به افراد همجنس خود احساس جاذبه عاشقانه دارند.

پان رومانتیک

پان رومانتیک افرادی را توصیف می‌کند که می‌توانند جذابیت عاشقانه‌ای را برای افراد با هویت‌های مختلف جنسیتی تجربه کنند.

به طور کلی، جنسیت نقش مهمی در کنترل جاذبه عاشقانه برای کسانی که پان رومانتیک هستند، ندارد.

پُلی رومانتیک

افراد پُلی رومانتیک (polyromantic) کسانی  هستند که جاذبه عاشقانه را نسبت به افراد با هویت‌های جنسیتی مختلف، اما نه لزوماً همه، تجربه می‌کنند.

جذابیت فیزیکی

این میل به لمس یا  لمس شدن را توصیف می‌کند‌، البته نه لزوماً به روشی عاشقانه یا جنسی. به عنوان مثال، این می تواند شامل در آغوش گرفتن یا بوسیدن یکی از اعضای خانواده یا نوازش یک سگ باشد.

صیمیت عاطفی

این اصطلاح نزدیکی فیزیکی، جنسی، عاشقانه یا عاطفی بین افراد در هر نوع روابط شخصی را توصیف می‌کند.

جذابیت فیزیکی عینی

این نوع جاذبه زمانی اتفاق می‌افتد که اکثر مردم فردی را از نظر فیزیکی جذاب می‌دانند، حتی اگر شما شخصاً او را از نظر فیزیکی جذابیت ندانید.

جذابیت فیزیکی سلیقه‌ای

این نوع میل فیزیکی یا تحسین شامل احساسات شخصی و تجربیات فردی است که اکثر مردم لزوماً به اشتراک نمی‌گذارند.

جاذبه فیزیکی سلیقه‌ای اغلب به عنوان تفاهم فیزیکی که در یک رابطه، ارتباط یا تعامل وجود دارد، قابل مشاهده است.

جذابیت حسی

همانطور که مشخص است، جذابیت حسی که بسیار شبیه به جاذبه فیزیکی است، تمایل به لمس یا  لمس شدن را توصیف می‌کند که لزوماً ماهیت جنسی ندارد.

جذابیت زیبایی شناختی

جذابیت زیبایی شناختی به توانایی تحسین کردن ظاهر شخصی بدون نیاز یا تمایل به برقراری تماس فیزیکی، جنسی یا عاشقانه با آنها اشاره دارد.

ممکن است متوجه شده‌ باشید که عناصر جذابیت زیبایی شناختی فصل مشترکی با انواع دیگر جذابیت‌ها دارد. به عنوان مثال، ممکن است فکر کنید نحوه لباس پوشیدن یک فرد باعث می‌شود که شما به فردی حس عاشقانه یا جنسی داشته باشید، همزمان با اینکه را از نظر زیبایی شناختی نیز او را جذاب می‌دانید.

برخی افراد تمایز بین جاذبه زیبایی شناختی و انواع دیگر را حسی شبیه به تجربه مشاهده یک نقاشی زیبا یا مناظر سرسبز توصیف می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.