آموزش بازی پوکر به صورت کامل

آموزش بازی پوکر به صورت کامل

مقدمه

ما در این مقاله به به طور کلی در مورد چگونگی بازی پوکر توضیح می دهیم. بازی پوکر انواع مختلفی دارد  مانند پوکر هفت کارتی، تگزاس هولدم، اوماها و پوکر پنج کارتی دارد که در روند رتبه بندی دست، روند شرط بندی و مشخصات خاصی که دارند با یکدیگر متفاوت اند. مثلا در بازی تگزاس هولدم شما می توانید برای ساختن بهترین پنج کارت از یک، دو یا هیچ کدام از کارت های دست خود استفاده نکنید، در حالی که در بازی اوماها باید حتما از دو کارت دست خود برای ساختن بهترین 5 کارت ممکن استفاده نمائید.

بازیکنان، کارت ها و هدف از بازی پوکر

از گذشته امکان انجام بازی پوکر بین 2 تا 7 بازیکن مختلف وجود داشته که بهترین حالت آن زمانی است که تعداد بازیکنان 6 یا 7 نفر باشد. با این حال، برخی از انواع بازی پوکر را می تواند با تعداد بیشتری بازیکن بازی کنید و برخی دیگر با تعداد کمتر بازیکن حتی فقط دو نفر بهتر بازی می شود.پخش کارت و انجام بازی در جهت عقربه های ساعت می باشد.

برای انجام بازی پوکر از 52 کارت استاندارد استفاده و در اکثر اشکال بازی پوکر از کارت جوکر استفاده نمی شود. رتبه بندی کارت ها در بازی پوکر از بالا به پایین، آس، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3 و 2 است البته در برخی شرایط کارت آس به عنوان کارتی با پایین ترین ارزش یعنی 1 در نظر گرفته می شود. برای مقایسه دست های مختلف با یکدیگر خالی بر خال دیگر برتری ندارند و همه دارای ارزش یکسان می باشند.

بازی پوکر در اکثر اوقات برای پول انجام می شود اما در حین بازی به جای پول واقعی از چیپ یا ژتون استفاده می کنند چون راحت تر از پول واقعی می باشد. این چیپ ها معمولا دارای ارزش های مختلفی می باشند که گاهی با شماره های 1، 2، 5، 10، 20، 50، 100 و 500 و گاهی در رنگ هایی مانند سفید، آبی و قرمز که قبل از بازی باید بازیکنا در مورد ارزش این چیپ ها با یکدیگر به توافق می رسند. بازیکنان قبل از بازی باید چیپ ها را از کازینو ها خریداری کنند و در پایان بازی این چیپ ها را تحویل داده و پول واقعی در قبال آن ها می گیرند. 

خلاصه نحوه انجام بازی پوکر به شرح زیر می باشد:

بازیکنان باید مقداری  از چیپ های خود را (که در برخی بازی ها نیاز است و به عنوان مبلغ اولیه شرط بندی)  در یک قسمت از میز که برای همه بازیکنان مشترک است و با آن پات می گویند، قرار دهد. دیلر به همه بازیکنان کارت می دهد. بازیکنان  به کارت های خود نگاه می کنند و هر بازیکن این امکان را دارد که با توجه با ارزش کارت های خود مقدار مبلغ شرط بندی را افزایش دهند برای این کار باید به میزان که  می خواهدمبلغ را بالا ببرد چیپ در پات قرار دهد به این افزایش مبلغ شرط بندی ریز کردن می گویند. سپس همه بازیکنان دیگر باید به اندازه آن چیپ در پات قرار دهند و اگر بازیکنی این افزایش مبلغ شرط بندی را نپذیرد باید کارت های خود را روی میز بگذارد و از بازی کنار رود دراین حالت تمام چیپ های قبلیش را از دست می دهد، با این عمل در بازی پوکر فولد کردن می گویند.

بازیکن که فولد نمی کند را به عنوان بازیکن فعال شناخته می شود. زمانی که همه باریکنان فعال مبلغی یکسان در پات قرار دادند این مرحله از شرط بندی پایان می یابد. با توجه به نوع بازی پوکر کارت های دیگری که در هر نوع تعداد آن متفاوت است به بازیکنان داده می شود و بازیکنان نیز می توانند با توجه به ارزش کارت خود و هدفش از شرط بندی بازی پوکر را کال، ریز، فولد یا چک کند. پس از چند مرحله بازی پوکر پایان می یابد.

هنگامی که آخرین دور شرط بندی به پایان رسید، همه بازیکنان فعال باید کارت های خود را نشان دهند، که صاحب بهترین 5 کارت ممکن تمام پات ها را برنده می شود.اگر در یک بازی پوکر فقط یک بازیکن باقی بماند، آن بازیکن می تواند بدون نشان دادن کارت خودش تمام پات های موجود روی میز را برنده شود.

هدف کلی از بازی پوکر بدست آوردن پول است و شما از دو طریق می توانید این پول را بدست آورید. این دو روش عبارتند از:

  • داشتن بهترین 5 کارت ممکن بین تمام بازیکنان
  • متقاعد کردن سایر بازیکنان برای فولد کردن

به روش دوم بلوف زدن می گویند. یعنی شما باید کاری کنید که بازیکن حریف به این باور برسد که شما احتمالا دست خوبی دارید و به همین علت است که مبلغ شط بندی را افزایش می دهید، و آن ها ترجیح دهند به جای گذاشتن چیپ در پات، فولد دهند و از بازی کنار روند. اگر همه بازیکنان فولد دهند شما برنده هستید، حتی اگر دست شما از همه بازیکنان بدتر و بی ارزش تر باشد.

رتبه بندی دست های پوکر

البته لازم است بدانید که کدام دستها می کوبد. یک دست پوکر همیشه از پنج کارت تشکیل شده است. حتی اگر در بعضی از انواع مختلف ممکن است بیش از پنج کارت انتخاب کنید ، شما پنج کارت را انتخاب می کنید که بهترین دست را تشکیل می دهند ، و برای مقایسه دستان ، کارتهای دیگر بی ربط هستند.

استرینگ فلاش (Straight Flush)

پنچ کارت پشت سر هم از یک خال مشترک. کارت آس را می توان به عنوان بالاترین کارت برای ساختن دست استرینگ فلاش شناخته که با کارت های شاه، بی بی، سربازو 10 که همگی از یک خال هستند یک دست را می سازند که آن به آن رویال فلاش نیز می گویند. با کارت آس می توان دست 5، 4، 3 و 2 را نیز می توان ساخت که در این حالت کم ارزش ترین دست استرینگ فلاش می باشد.

کاره (Four of a Kind)

چهار کارت که دارای رتبه یکسان هستند با یک کارت دیگر که می تواند هر رتبه ی داشته باشد مثل 9، 9، 9، 9 و بی بی.

فول هاوس (Full House )

سه کارت از یک رتبه به همراه یک جفت کارت از یک رتبه دیگر، مانند کارت های 5، 5، 5، پادشاه و پادشاه.

فلاش (Flush )

زمانی که 5 کارت از یک خال مشترک باشند و البته این 5 کارت پشت سر هم نباشند، چون در این حالت یک استرینگ فلاش می باشد.

استرینگ (Straight)

پنج کارت که متوالی و پشت سر هم هستند ولی از خال های مختلف می باشند. بالاترین آن ها دستی است که شامل آس، شاه، بی بی، سرباز و 10 می شود و کمترین آن ها دستی است که شامل 5، 4، 3، 2 و آس می شود. به این نکته توجه کنید که کارت آس نمی تواند وسط باشد به طور مثال شاه، آس،2، 3 و 4 یک دست استرینگ نیست.

سه کاره (Three of a Kind )

سه کارت دارای رتبه یکسان و دو کارت از رتبه های مختلف مانند 7، 7، 7، 10 و 6. گاهی اوقات بهاین کارت سه گانه نیز گفته می شود.

دو جفت (Two Pair )

دو کارت از یک رتبه یکسان، دو کارت دیگر نیز دارای رتبه یکسان و کارت پنجم هر رتبه ی می تواند داشته باشد، مانند سرباز، سرباز، 3، 3 و 8.

جفت (Pair )

دو کارت از یک رتبه یکسان و سه کارت از رتبه های مختلف مانند بی بی، بی بی، آس، 8 و 7.

کارت های بالا (High Card )

دستی که در آن هیچ یک از حالت های بالا در آن وجود نداشته باشد، به این نوع دست هیچ چی یا بدون جفت نیز می گویند. این نوع دست شاما 5 کارت می شود که از رتبه بندی های مختلف که از نه پشت سر هم هستند و نه داری خال یکسان می باشند.

این دست ها به ترتیب نسبت به یکدیگر برتری دارند دارند. شما هنگام مقایسه دو دست که از یک نوع هستند مثلا هر دو کاره می باشند شخصی برنده است که ارزش چهار کارت آن بالاتر از شخص دیگر باشد مثلا کاره بی بی بر کاره 10 برتری دارد و بازیکنی که کاره بی بیدارد برنده می شود. اگر بازیکن ها دارای یک جفت یکسان باشند، جفت دوم برنده رامشخص می کند اگر این هم برابر بود کارت پنجم برنده را مشخص می کند.

توجه داشته باشید که در پوکر استاندارد، چهار خال با هم برابر هستند و دست پوکر فقط از پنج کارت تشکیل شده است. بنابراین اگر دو بازیکن بتوانند دسته ای پنج کارته داشته باشند با هم برابر باشند و تفاوت آن ها فقط در خال باشد. یک قانون کلی وجود دارد که باید جایزه مسابقه بین این دو نفر تقسیم شود. برای درک بهتر این توضیحات به مثال های زیر توجه کنید:

  • دست 7، 7،7، 4 و 4 بهتر است از 2، 2، 2، شاه و شاه، بخاطر اینکه کارت 4 دارای رتبه بالاتری از کارت 2 می باشد و یا 4، 4، 4، 3 و 2 برتر است از 2، 2، 2، شاه و آس چون کارت 4 با ارزش تر از کارت 2 می باشد.
  • دست 5، 5، 5، 9 و 9 برتر است از دست 5، 5، 5، 6 و 6 می باشد.
  • دست شاه، شاه، 2، 2 و بی بی بالا تر از دست 7، 7، 3، 3 و 2 می باشد چون ابتدا دست با ارزش بالاتر مقایسه می شود که در اینجا شاه بر کارت 7 ارجح می باشد.
  • دست 7، 7، 3،3 و 2 بالاتر از دست 7، 7، 2، 2 و بی بی است چون ابتدا جفت با ارزش تر اول مساوی هستند، جفت دوم را با هم مقایسه می کنیم که جفت 3 از جفت 2بالاتر است.
  • دست آس، شاه، 8، 3 و 2 دارای ارزش بالاتری است از دست آس، شاه، 7، 6 و 5 می باشد چون کارت 8 بالاتر از کاتر 7 می باشد، در اینجا دو کارت اول با یکدیگر یکسان می باشند.
  • دست 6، 5، 4، 3 و 2 دارای رتبه بالاتر ی از 5، 4، 3، 2 و آس می باشد.

توافق های ابتدایی در بازی پوکر

قبل از شروع بازی پوکر باید تصمیم بگیرید کدام یک از انواع بازی پوکر را بازی کنید و چه قوانینی این بازی دارد. اگر شما قصد دارید در یک کازینو رسمی یا در تورنمنت های مختلف بازی کنید یا به صورت آنلاین بازی نمائید، این تصمیمات از قبل توسط میزبان اتخاذ شده است و شما با پیوست به یک میز این قوانین را می پذیرد و با توجه stakes یا همان مقدار حداقل ورودی هر میز بازی را آغاز می کنید.

اگر در یک محفل دوستانه یا خانوادگی بازی می کنید؛باز هم این موضوع را باید رعایت کنید و شما باید از میزبان در مورد قوانین و حداقل ورودی میز باید بپرسید و باید آن را رعایت کنید. اگر شما به طور منظم با یک گروه از افراد بازی می کنید، احتمالا در گذشته این سوالات را پرسیده اید و در  مورد آن به توافق نیز رسیده اید و نیازی به سوال نمی باشد.

با این وجود، اگر بازیکن جدیدی به گروه شما پیوست، مهم است که شما از ابتدا اطمینان حاصل کنید که او با تمام قوانین و روند بازی شما را قبول دارد. بازیکنان مختلف ممکن است به روش های مختلف بازی کنند و همین امر باعث شود که شما در طی بازی دچار اختلافاتی و سوء تفاهم های شوید که حل دوستانه و عادلانه آن می تواند بسیار دشوار و یا حتی غیر ممکن باشد.

کدام نوع بازی پوکر ؟

بازی پوکر داری صد ها نوع مختلف می باشد که هر بازیکن ممکن است با توجه به مهارت و علاقه خود یکی از انواع آن را برای بازی انتخاب کند. در کازینو ها و بازی های آنلاین معمولا برای هر نوع بازی پوکر یک اتاق خاص اختصاص می دهند. در برخی از بازی های خصوصی نیز به همین ترتیب می باشد، اما برخی از افراد ترجیح می دهند از انتخاب دیلر برای نوع بازی پیروی کنند، که در اینجا هر بازیکن می تواند با توجه به سلیقه خود یک دیلر را برای بازی کردن انتخاب کند.

stakes  چیست؟

بازی پوکر تا حد زیادی نیاز به مدیریت سرمایه دارد، و هر فرد با توجه به سرمایه و تاکتیک خاص یک میز را برای بازی پوکر انتخاب می کند.برای انتخاب یک میز برای بازی باید موارد زیر توجه کنید.

برای اینکه در یک دست بازی پوکر بتوانید بازی کنید باید چه میزان پول در پات قرار دهید؟ این مقدار پول به طور معمول ante یا همان مقدار مالیاتی می باشد که باید قبل از پخش کارت ها باید بپردازید همچنین یک یا دو بازیکن نیز قبل از پخش کارت باید دو شرط اجباری را نیز بپردازند که به آن بیگ بلایند و اسمال بلایند گفته می شود.

حداقل و حداکثر میزان افزایش هر شرط بندی چقدر می باشد؟ در یک حالت افراطی هر بازیکن فقط می تواند به اندازه ثابتی مقدار شرط بندی خود را افزایش دهد، و یا در یک حالت دیگر بازیکنان می توانند به هر اندازه که می خواهند مبلغ شرط بندی را افزایش دهند و هیچ محدودیتی وجود نداشته باشد.

چند بار در هر مرحله از شرط بندی می توان مقدار مبلغ شرط بندی را افزایش داد؟ در بعضی از گروه ها سه یا چهار بار در هر مرحله می توان مبلغ شرط بندی را افزایش داد. در بعضی دیگر از بازی ها بازیکنان می توانند به صورت نامحدود مبلغ شرط بندی را در هر دور افزایش دهند.

شما باید با توجه به محدودیت ها شرط بندی که توافق شده است بازی کنید، و همچنین شما باید به این نکته نیز توجه کنید که در بازی از پول به صورت مستقیم استفاده می شود یا نه باید از چیپ ها برای بازی استفاده کنید. امروزه در بیشتر بازی های بازیکنان با توجه به stakes میز بازی را انتخاب می کنند، یعنی این که یک بازیکن نمی تواند پول مازادی را وارد بازی کند. پس از پخش کارت ها در بازی شما فقط می توانید با آن چیپ ها (یا پول ها)  که در جلوی خود را روی میز دارید بازی کنید، این چیپ ها به وضوح توسط بازیکنان دیگر قابل رویت می باشد.

باید حداقل میزان خرید چیپ  قبل از شروع بازی بین بازیکنان توافق شود که این مقدار به طور معمول ممکن است بین 10 تا 20 برابر حداقل میزان شرط بندی می باشد. بازیکنی که برای بازی به یک میز می پیوندد باید حداقل این میزان چیپ ها را خریداری کند تا بتواند بازی کند. بعد از برنده شدن پات ها و قبل از شروع یک دست دیگر، یک بازیکن ممکن مقدار چیپ ها را افزایش دهد، اما نمی تواند مقدار چیپ ها را از بازی خارج کند مگر اینکه بخواهد به طور کامل دیگر به طور کامل بازی نکند.

پخش کارت ها و شرط بندی در بازی پوکر

 از آنجایی که دیلر در بازی پوکر دارای یک مزیت می باشد، اولین دیلر به صورت تصادفی انتخاب می شود. در حالت سنتی، یکی از بازیکنان شروع به پخش کارت می کند و به هر بازیکن یک کارت می دهد اولین بازیکنی که کارت سرباز را دریافت می کند دیلر می شود، حال اگر دو بازیکن کارت سرباز را دریافت کنند باید قبل از شروع به پخش کارت ها خال های پاسور را به ترتیب رتبه بندی شود و با توجه به آن دیلر مشخص گردد. توجه نمائید که این رتبه بندی در طی بازی پوکر اعمال نمی گردد و فقط برای تعیین دیلر استفاده می شود.

قبل از پخش کارت، برخی یا همه بازیکنان باید طبق توافق چند چیپ را در پات قرار دهند. ساده ترین حالت این است که همه بازیکنان یک مبلغ مساوی را در پات قرار دهند که این حالت به ante معروف است. پس از انجام این توافقات دیلر باید کارت را تغییر دهد و سپس آن را به بازیکن سمت راست خود دهد تا آن را بُر بزند. هر بازیکن دیگری نیز می تواند درخواست بدهد که کارت ها را بُر بزند. پس از اینکه کارت بُر زده شد به هر بازیکن باید 5 کارت داده شود.

توجه: موقعیت دیلر اغلب با علامتی به نام دکمه دیلر مشخص می شود که بعد از هر دست بازی به سمت چپ منتقل می شود. در یک بازی رسمی، به عنوان مثال در کازینو یا تورنمنت، میزبان به طور معمول یک دیلر حرفه ای را ارائه می دهد که بازی نمی کند و وظیفه این دیلر در طی بازی این است که از پاتها و چیپ ها مراقبت کند به طورکلی مسولیت او نظارت بر درست انجام شدن بازی و رعایت قوانی پوکر در حین بازی می باشد. در سایت های شرط بندی نیز دیلر خود سیستم می باشد.

طبق قوانین اغلب اشکال بازی پوکر، دیلر ابتدا به همه بازیکنان چند کارت می دهد که فقط خود بازیکن آن ها را می بیند با این کار دیلر بازی پوکر آغاز می شود. در کازینو های مختلف بعد از هر مرحله پخش کارت شرط بندی وجود دارد و جزئیات و روند هر شرط بندی بستگی به نوع بازی پوکر دارد، اما معمولا بین اشکلا مختلف یکسان می باشد. در طول شرط بندی، پخش کارت به حالت تعلیق در می آید و بازیکنان فرصتی برای افزایش مبلغ شرط بندی خود دارند.

در اکثر اشکال بازی پوکر، اولین بازیکنی که شرط بندی می کند بازیکن سمت چپ دیلر می باشد در برخی از اشکال همه بازیکنان باید چیپ یکسانی در پات قرار دهند، اما در برخی حالات فقط دو بازیکن سمت چپ دیلر فقط شرط اجباری دارند. پس از اینکه این دور تمام شده و کارت ها توسط دیلر پخش شد اگر فقط دو بازیکن شرط اجباری را پرداخته باشند شرط بندی از بازیکن سوم آغاز می گردد. دور دوم شرط بندی ممکن است توسط نزدیکترین بازیکن فعال سمت چپ دیلر آغاز گردد یا توسط بازکن دیگری که در مرحله قبل آخرین نفری بوده که شرط بندی کرده است. 

بازیکنان که دور میز بازی نشسته اند به ترتیب در جهت عقربه های ساعت شرط بندی می کنند و به تعداد دفعات لازم ممکن است این شرط بندی ادامه یابد و در عین روند ممکن است بعضی بازیکن ها از ادامه بازی انصراف دهند. این روند ادامه پیدا می کند تا زمانی که تمام بازیکنان فعال به یک میزان در پات، چیپ قرار دهند.

اگر در یک دست هنوز هیچ بازیکنی شرط بندی نکرده است و ارزش چیپ ها همه بازیکنان فعال در پات یکسان می باشد، شما به نوبه خود دو گزینه برای شرط بندی دارید:

چک یا Cheak

اگر شما نمی خواهید در حال حاضر میزان چیپ ها را افزایش دهید، اما همچنان می خواهید بازی را ادامه دهید و حق شرکت در شرط بندی های بعدی را برای خود محفوظ نگه دارید از این گزینه برای شرط بندی استفاده می کنید.

ریز

شما چند چیپ را به به پات اضافه می کنید یعنی مبلغ شرط بندی را افزایش می دهید. این مبلغ باید بین حداقل و حداکثر حد مجاز شرط بندی باشد. 

اگر میزان مبلغ شرط بندی شما نسبت به سایر بازکنان کمتر است، یا در این دوره بازیکنان شرط بندی کرده اند، یا در دوره اول چند بازکن شرط اجباری داشته اند، شما در این حالت سه گزینه برای شرط بندی دارید:

فولد کردن (Fold)

شما در این گزینه کارت های خود را روی میز به پشت انداخته اید و از ادامه بازی انصراف می دهید. هیچ بازیکنی تا انتهای بازی حق دیدن کارت های شما  را ندارد و شما تا پایان این دست از بازی دیگر اجازه شرط بندی ندارید و هر چیپ که در پات قرار داده اید به برنده نهایی می رسد.

کال کردن (Call )

برای اینکه همچنان یک بازیکن فعال بمانید و تا آخرین مرحله شرط بندی در بازی باشید باید میزان مبلغ شرط بندی را بپذیرید بدون اینکه بخواهید این مبلغ را افزایش دهید. شما به اندازه چیپ در پات قرار می دهید که برابر با بازیکنی باشد که قبل از شما آخرین نفری بوده است که شرط بندی کرد. کال کردن به این معناست که شما تمام شرط بندی های قبلی را می پذیرید.

ریز (Raise )

شما می توانید مبلغ شرط بندی را با اضافه کردن چیپ ها به پات افزایش دهید، این مقدار افزتیش شرط بندی باید بین حداق و حداکثری باشد که قبل از شروع بازی بین بازیکنان به توافق رسیده است.

یک دور شرط بندی زمانی به پایان می رسد که تمام بازیکنان فعال در بازی چک کرده باشند، یا تمام بازیکنان فعال افزایش مقدار شرط بندی را کال کنند، یا فقط یک بازیکن فعال در بازی باقی مانده باشد. اگر تنها یک بازیکن فعال در بازی باقی مانده باشد، لازم نیست این بازیکن کارت های خود را نشان دهد. پخش کارت های پایان می یابد و کارت های روی میز جمع آوری می شود، اگر یک دست دیگر بخواهند بازی کنند دوباره کارت ها پخش می شود.

اگر بیش از یک بازیکن فعال باقی بماند، بازی به مرحله بعد می رود، دوبار کارت ها طبق قانون بازی پخش می شود این روند ادامه دارد تا زمانی که یا مراحل شرط بندی تمام شود و یا یک بازیکن فعال باقی بماند.

مثال. شش بازیکن:A ،B ،C ، D، E، F همه این بازیکن ها در مرحله اول 1 دلار  به عنوان ante در پات قرار می دهند. در اولین دور شرط بندی بازیکن A چک می کند، بازیکن B  2 دلار شرط بندی می نمائید و بازیکن C فولد می کند. حال اگر بازیکن D بخواهد مبلغ شرط بندی را 4 دلار افزایش دهد، باید 6 دلار در پات قرار دهد، 2 دلار برای شرط بندی بازیکن B و 4 دلار برای ریز کردن. بازیکن E کال می کند در نتیجه 6 دلار در پات قرار می دهد که برابر با مقدار شرط بندی بازیکن D می باشد. فرض کنید بازیکن F می خواهد4 دلار دیگر مبلغ شرط بندی را افزایش دهد، برای این کار او باید 6 دلار پول قرار دهد تا مقدار شرط بندی او برابر با سایر بازیکنان شود و 4 دلار نیز مازاد قرار دهد که مجوع این دو 10 دلار می شود. حال نوبت بازیکن A  می باشد او کال می کند و 10 دلار در پات قرار می دهد. نوبت به  بازیکن  B می رسد او تصمیم می گیرد که کال کند به همین خاطر او باید 8 دلار در پات قرار دهد و در مرحله قبل 2 دلار قرار داده است که مجموع این دو 10 دلار می شود و برابر با مقدار شرط بندی بازیکن F می شود. بازیکن C که از بازی خارج شده است، پس دیگر امکان بازی ندارد. بازیکن D باید 4 دلار قرار دهد تا بتواند به بازی ادامه دهد اما او تصمیم می گیرد که فولد نمائید و از ادامه بازی انصراف دهد. بازیکن E تصمیم به کال می گیرد او باید به اندازه اختلاف 10 دلار و 6 دلار که می شود 4 دلار بپردازد. با پرداخت بازیکن E این مرحله از شرط بندی پایان می یابد و سه بازیکن A، B، E و F باقی می ماند که هر کدام 10 دلار شرط بندی کرده اند. این سه شرط 10 دلاری و 6 دلار بازیکن D و با 1 دلاری که همه بازیکن ها در ابتدا بازی قرار دادهان مجموع پات را شتکیل می دهند که برابر با 42 دلار است.

در عمل، در یک دور شرط بندی بیشتر از این تعداد شرط بندی افزایش می یابد و هیجان آن بیشتر است. به ندرت اتفاق می افتد که در یک شرط بندی فقط یک بازیکن ریز کند و تمام بازیکن دیگر فولد نمایند و تمام پات به او برسد و برنده بازی پوکر به اندازه مجموع ante شود.

این نکته بسیار مهم است که بازیکنان با گفتن کال، ریز و غیره یا مثلا با انجام یک ژست بدون ابهام مانند هل دادن چیت ها به سمت پات یا دور ریختن کارت هایش به صورت واضح و روشن تصمیم خود را نشان دهند.پس از مشخص کردید که تصمیم دارید چه کاری انجام دهید دیگر مجاز به تغییر نظر خودتان نیستید.

گاهی در زمان بازی در یک میز اتفاق می افتد که یک بازیکن مایل به کال کردن است وای چیپ های او به اندازه ای نیست که بتواند ریز کند یا کال نمائید. در چنین حالتی بازیکن می تواند همه چیپ های خود را در پات قرار دهد و شرط بندی را کال نمائید به این کار بازیکن آل – این می گویند و او می تواند بدون شرکت در مراحل دیگر شرط بندی، در مرحله نهایی بازی پوکر شرکت کند اما مبلغی که می تواند برنده شود محدود به چیپ های او می باشد که در پات قرار داده است.

اشتراک گذاری

1 یک پینگ

  1. پینگ بک: بیت کوین یک سیستم پرداخت پوکر آنلاین همتا به همتا توسط ساتوشی ناکاموتو - زرد نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.