پوکر کارت مشترک

انواع بازی پوکر با کارت مشترک (Community card poker)

مقدمه

پوکر با کارت مشترک (Community card poker) به هر نوع بازی پوکری که در آن از کارت‌های عمومی استفاده می‌شود، می‌گویند. به کارت‌های مشترک، کارت‌های عمومی نیز گفته می‌شود. کارت‌های مشترک کارت‌های که در وسط میز گذاشته می‌شود و همه بازیکنان به صورت مشترک از آن استفاده می‌کنند. در این بازی‌ها، به هر بازیکن یک دست کارت رو به پایین (hole cards) داده می‌شود که با کارت‌های عمومی ترکیب شده و یک دست کامل را ایجاد می‌کنند. به مجموعه کارت‌های مشترک (board) گفته می‌شود. و ممکن است به صورت ساده یا با الگوی خاصی مرتب شوند. قوانین هر بازی نحوه ترکیب آن‌ها با کارت‌های hole را تعیین می‌کند. کارت‌های hole  به کارت‌های گفته می‌شود که مخصوص هر بازیکن و به پشت روی میز گذاشته می‌شوند. محبوب‌ترین بازی کارتی در حال حاضر تگزاس هولدم که در دهه 1920 شکل گرفت.

معرفی اصطلاحات پوکر

در بازی‌های خانگی معمولا از آنتی (antes) استفاده می‌شود. در حالی که کازینوها معمولا از بلایند (blinds) استفاده می‌کنند. بازی‌های نو لیمیت (بدون محدودیت) و فیکس لیمیت (محدودیت ثابت) امروزه بیشتر رایج هستند. در حالی که اسپرد لیمیت و پات لیمیت کمتر رایج است. قالب‌های شرط بندی و stakes (حداقل میزان مجاز خرید ژتون) می‌تواند براساس منطقه، زمان و حجم متفاوت باشد.

 کازینو‌ها اغلب بازی‌ها را در تعطیلات آخر هفته تغییر می‌دهند تا مشتریان خود را افزایش دهند. دورهای شرط بندی آخر هفته معمولا محدودیت بالاتری نسبت به دورها شرط بندی اولیه دارند. هر دور شرط بندی از بازیکن سمت چپ دیلر شروع می‌شود. البته هنگامی که از بلایند استفاده می‌گردد، اولین دور از بازیکن بعد بیگ بلایند شروع می‌شود. بنابراین بازی‌های کارت محلی معمولا بازی‌های پوزیشن هستند.

بخوانید: “آموزش بازی پوکر به صورت کامل

کارت‌های عمومی

اغلب، چندین کارت عمومی روی میز قرار داده می‌شود که برای همه بازیکنان مشترک است. و طبق قوانین خاصی که هر بازی دارد، بازیکنان از این کارت استفاده می‌کنند. چنین مجموعه‌ای از کارت‌های عمومی را معمولا board نامیده می‌شود. این board معمولا در یک خط ساده قرار می‌گیرد. اما برخی از بازی‌ها ممکن است دارای طرح بندی دقیق برای کارت‌های مشترک باشند و از قوانین خاصی برای ترکیب آن‌ها استفاده کنند.

به عنوان مثال، در تگزاس به هر بازیکن دو کارت داده می‌شود و پنج کارت مشترک روی میز گذاشته می‌شود. بازیکنان می‌توانند به هر صورتی که می‌خواهند بهترین 5 کارت را بسازند. آن‌ها می‌توانند از یک، دو یا هیچ کارت دست خود برای ساختن بهترین دست استفاده کنند. به عنوان مثال در اوماها، قوانین بازیکنان را محدود می‌کند که دقیقا از سه کارت (نه بیشتر و نه کمتر) از پنج کارت مشترک و دقیقا دو کارت از چهار کارت که به بازیکن داده شده است برای ایجاد بهترین دست استفاده کنند. در Tic-tac-toe، board یک جدول 3*3 نُه‌ کارت است. و بازیکنان باید دقیقا از سه کارت از یک ردیف، ستون یا مورب board استفاده کنند.

کارت مشترک در بازی پوکر

تگزاس هولدم

در حال حاضر این بازی محبوب‌ترین بازی پوکر کارت مشترک است. به هر بازیکن دو کارت به پشت خصوصی داده می‌شود. پس از آن یک دور شرط بندی وجود دارد. سپس سه کارت مشترک رو به بالا بدون ترتیب یا الگوی خاصی روی میز قرار می‌گیرد. به این مرحله فلاپ می‌گویند و دور دوم شرط بندی در بازی تگزاس هولدم است.

در مرحله بعد چهارمین کارت عمومی (ترن) توسط دیلر روی میز قرار می‌گیرد و بازیکنان دور سوم شرط بندی را انجام می‌دهید. در نهایت پنجمین کارت عمومی (ریور) روی میز گذاشته می‌شود و آخرین دور شرط بندی توسط بازیکنان صورت می‌گیرد.

در مرحله showdown، هر بازیکن بهترین دست کارته‌ای را که می‌تواند بسازد را با استفاده از پنج کارت عمومی و دو کارت دست خود می‌سازد. این تفاوت اصلی تگزاس هولد با اوماها است. بازیکن ممکن است از هر دو، یک یا هیچ کارتی از کارت‌های دست خود برای ساخت دست نهایی استفاده نکند.

هر چند دستی که با استفاده از کارت‌های روی میز ساخته شود در بهترین حالت بین بازیکنان چاپ (chop) می‌شود. زیرا هر بازیکن دیگری می‌تواند در مرحله showdown از ان پنج کارت استفاده کند. چاپ به معنی تقسیم پات بین چند بازیکن است.

توجه داشته باشید در حالت معمول، قبل از دادن هر کارت مشترکی (فلاپ، ترن، ریور) ابتدا یک کارت سوزانده می‌شود و از بازی خارج می‌شود. این کار به منظور جلوگیری از علامت گذاری کارت‌ها، فریبکاری و دانستن اینکه کارت بالای دیلر چیست اجرا می‌شود.

Double-board hold ’em

در Double-board hold ’em دو board پنج کارت جدا از هم وجود دارد. بهترین دست هر board نیمی از پات را برنده می‌شود. به عنوان مثال، پس از اولین دور شرط بندی، سه کارت مشترک بر روی هر یک از دو میز گذاشته می‌شود. پس از دور دوم بر روی هر میز یک کارت مشترک دیگر گذاشته می‌شود. قبل از دور نهایی، پنجمین کارت مشترک به هر board اضافه می‌گردد. بنابراین در مجموع ده کارت اجتماعی وجود خواهد داشت که شامل دو board جداگانه پنج کارته است. این امکان وجود دارد که یک بازیکن بهترین دست را روی هر دو board داشته باشند و بنابراین کل پات را برنده شود.

این نوع تگزاس هولدم گاهی اوقات double-flop hold ’em نامیده می‌شود. که این اشتباه است زیرا فقط دو فلاپ وجود ندارد، بلکه ریور و ترن نیز دوتا است.

هولدم یونانی (Greek hold ’em)

هولدم یونانی قوانینی مشابه اوماها دارد. با این تفاوت که به هر بازیکن همانند تگزاس هولدم فقط دو کارت داده می‌شود. در هولدم یونانی هر بازیکن باید با استفاده از دو کارت در دستش و سه کارت مشترک روی میز، قوی‌ترین پنج کارت را بسازد. برخلاف تگزاس هولدم که هر بازیکن هفت کارت در دسترس دارد و می‌تواند از هر ترکیبی برای ساخت بهترین دست پوکر پنج کارته استفاده کند.

پوکر ایرلندی (Irish Poker)

در پوکر ایرلندی، به هر بازیکن قبل از فلاپ چهار کارت داده می‌شود. پس از اتمام دور شرط بندی فلاپ، هر بازیکن باید دو کارت را کنار بگذارد. از این مرحله به بعد بازی دقیقا مانند تگزاس است. مرحله ترن و ریور تفاوتی با تگزاس معمولی ندارد. در مرحله showdown، هر بازیکن از دو کارت در دستش  به همراه مجموعه کارت‌های مشترک روی میز برای ساخت بهترین دست استفاده می‌کند.

نو ریو هولدم (No river hold ’em)

به جای دو کارت hole  به هر بازیکن سه کارت داده می‌شود و یک مرحله شرط بندی حذف می‌شود. در این بازی سه مرحله شرط بندی پیش از فلاپ، فلاپ و ترن وجود دارد. بازیکنان می‌توانند از هر تعداد کارت در دست خودش برای ساختن بهترین دست نهایی استفاده کند.

کارت عمومی

رویال هولدم (Royal hold ’em)

رویال هولدم نوعی بازی تگزاس هولدم است که کارت‌های خاصی از آن حدف شده است. در بازی رویال هولدم کارت‌های عدد از 2 تا 9 حذف شده‌اند. در نتیجه فقط کارت‌های پادشاه، بی بی، سرباز، 10 و آس وجود دارد.

بازی رویال هولدم حداکثر شش بازیکن بازی می‌کنند، زیرا فقط 20 کارت برای پخش کردن وجود دارد. 5 کارت مشترک، 3 کارت دورانداخته شده و 2 کارت که به شش بازیکن داده می‌شود، مجموع این کارت‌ها 20 می‌شود. استراتژی رویال هولدم با انواع دیگر بازی پوکر متفاوت است. زیرا آدز دست‌های خاص بسیار افزایش می‌یابد.

Six-plus hold ’em

Six-plus hold ’em، همچنین به عنوان short-deck hold ’em نیز شناخته می‌شود. در این بازی کارت‌های 2 تا 5 از بازی حذف شده‌اند.

اوماها هولدم

یکی دیگر از انواع بازی هولدم، اوماها هولدم است. به هر بازیکن به جای دو کارت، چهار کارت داده می‌شود. دور‌های شرط بندی و چیدمان کارت‌های مشترک مشابه تگزاس هولدم است. در مرحله showdown، برای ساختن بهترین دست پنج کارته بازیکنان باید دقیقا از سه کارت از پنج کارت اجتماعی به علاوه دقیقا دو کارت خودش استفاده کند.

نسخه های- لو اماها که نام‌های مختلفی مانند Omaha Eight or better یا Omaha8 دارد. در این نسخه هر بازیکن با استفاده از قوانین فوق، یک دست بالا پنج کارته و یک دست پایین پنج کارته درست می‌کند. پات بین دست بالا و پایین تقسیم می‌شود، ممکن است یک بازیکن هر دو پات را برنده شود.

برای واجد شرایط بود دست پایین، یک بازیکن باید بتوانند با کارت‌های 4، 5، 6، 7، 8 یا پایین‌تر یک دست بسازد. در برخی کازینوها کارت 9 نیز قابل قبول است، اما این اتفاق نادر می‌باشد. در بازی‌ اوماها های- لو آس هم در دست بالا و هم دست پایین قابل استفاده است.

اگر کارت‌های مشترک شامل حداقل سه کارت کمتر یا برابر 8 نباشد، دست کم در بازی وجود نخواهد داشت. کارت‌های جفت کمتر از 8 نیز نباید در دست برنده پات پایین باشد.

هنگامی که فقط دست‌های بالا در بازی برنده می‌شوند برای جلوگیری از ابهام به بازی اوماها های (Omaha high) گفته می‌شود.

اوماها را می‌توان لیمیت ثابت، پات لیمیت یا نو لیمیت بازی کرد. گاهی اوقات بازیکنان به جای چهار کارت، پنج کارت دریافت می‌کنند. قوانین مسابقه در این حالت تغییر نمی‌کند. هر بازیکن باید در این حالت نیز از دو کارت دست خود و سه کارت اجتماعی استفاده کند.

Courchevel

یکی از انواع بازی اوماها هولدم (اوماها 5 کارته) که در اروپا بسیار محبوب است. در این بازی به جای شرط بندی روی چهار کارت اولیه و سپس پخش کردن سه کارت مشترک برای دور دوم، اولین کارت عمومی قبل از اولین دور شرط بندی روی میز قرار می‌گیرد. به طور کلی هر بازیکن در اولین دور شرط بندی خود پنج کارت خصوصی و یک کارت مشترک دارد. سپس دو کارت مشترک برای تکمیل فلاپ داده می‌شود. و مابقی مراحل دقیقا مانند اوماها است.

کارت مشترک در بازی پوکر

انواع بازی پوکر آناناس (Pineapple)

هولدم آناناس، بازی بین تگزاس هولدم و اوماها هولدم است. این بازی در استرالیا، آمریکای جنوبی به ویژه در مدلین، کلمبیا جایی که برای اولین بار در سال 2010 در یک اتاق خصوصی معرفی شد، بسیار محبوب است.

به هر بازیکن در ابتدا بازی سه کارت داده می‎شود و او باید یکی از سه کارت را کنار بگذارد. مابقی بازی همانند تگزاس هولدم است. در برخی از مناطق تغییراتی ایجاد شده است. به این صورت که به هر بازیکن پنج کارت داده می‌شود و او باید یکی را در فلاپ، یکی را در ترن و آخری را در ریور کنار بگذارند.

آناناس (Pineapple)

بازیکن سومین کارت (غیرمفید) خود را قبل از اولین دور شرط بندی کنار می‌گذارد.

آناناس دیوانه (Crazy Pineapple)

بازیکن سومین کارت غیرمفید خود را پس از فلاپ، قبل از اینکه کارت اجتماعی چهارم پخش شود، دور می‌اندازد.

تاهو یا آناناس تنبل (Lazy Pineapple)

بازیکنان پس از مرحله نهایی شرط بندی یا در مرحله showdown، کارتی را کنار می‌گذارند. بنابراین ممکن است آن‌ها از هر سه کارت برای ساختن بهترین دست استفاده نکنند. هر بازیکن ممکن است از هیچ یک از کارت‌ها، یک یا دو کارت دست خود به همراه کارت‌های روی میز برای ساخت بهترین دست استفاده کند.

در نوع معروف Super hold ’em، بازیکنان می‌توانند هر سه کارت را در دست خود نگه دارند. و ممکن است از هر سه کارت برای ساخت بهترین دست استفاده کنند.

مانیل (Manila)

در بازی مانیل تمام کارت‌های که ارزش زیر 7 دارند حذف می‌شوند و فقط 32 کارت باقی می‌ماند. به هر بازیکن دو کارت داده می‌شود و یک کارت مشترک رو به بالا روی میز قرار می‌گیرد. سپس دور اول شرط بندی آغاز می‌گردد. پس از آن یک کارت مشترک دیگر و دور دوم شرط بندی، کارت مشترک سوم دور شرط بندی سوم و تا پنجمین دور شرط بندی این روال ادامه می‌یابد. در مرحله showdown، برخلاف تگزاس هولدم (بیشتر شبیه اوماها) هر بازیکن با سه کارت از پنج کارت عمومی و دو کارت دست خودش بهترین پنج کارت را می‌سازد.

به دلیل حذف برخی از کارت‌ها یک فلاش می‌تواند یک هاوس های را ببرد. همچنین آس برای ساختن استریپ پایین (آس، 10، 9، 8، 7) استفاده نمی‌شود. مانیل و انواع آن به ندرت به صورت دست بالا و پایین بازی می‌شود. در واقع تعداد کمی از بازی‌های که کارت‌ها را حذف می کنند برای دست کم اجرا می‌شوند.

تغییرات متداول مانند دادن سه کارت به هر بازیکن که یکی از آن‌ها را می‌توانند در مقطعی دور بیندازند یا تا آخر بازی نگه‌دارند در انواع این بازی وجود دارد. اما این شرط که فقط از دو کارت برای ساختن دست استفاده کنند نیز در بازی مانیل پوکر وجود دارد.

Pinatubo

از آنجا که مانیل 5 دور شرط بندی دارد، نو لیمیت و پات لیمیت برای انجام این بازی مناسب نیست. این امر را می‌توان با حذف دور شرط بندی بین کارت‌های مشترک دوم و سوم به راحتی اصلاح کرد. بنابراین به هر بازیکن دو کارت خصوصی داده می‌شود و یک کارت عمومی روی میز می‌گذارند. پس از آن اولین دور شرط بندی شروع می‌شود. سپس دو کارت مشترک و پس از ان یک دور شرط بندی انجام می‌گیرد. سپس چهارمین کارت مشترک و سومین دور شرط بندی، پنجمین و آخرین کارت مشترک و چهارمین دور شرط بندی انجام می‌شود. پس از آن بازی پایان می‌یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.